Prodej motocyklů, skútrů vodních i sněžných a lodních motorů.

Registrace

Vyplňte silně označené údaje (ostatní údaje jsou nepovinné)
  
  
Dodací adresa je jiná než adresa fakturační
Vyplňte silně označené údaje (ostatní údaje jsou nepovinné)
   
   
  
  
  
Souhlasím se zasíláním novinek
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Souhlasím s tím, aby v souladu se zákonem č.101/2000Sb. „O ochraně osobních údajů“ ve znění pozdějších předpisů, obec Kostelní Lhota, mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v životopise zpracovávala pro účely náboru, výběru a zprostředkování zaměstnání. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány a to až do odvolání písemnou formou. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.